MURATLI İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU     
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 SABİM Şikayetleri 1- Resmi Yazı/ Dilekçe 20 Gün
2 CİMER Şikayetleri 1- Resmi Yazı/ Dilekçe 30 Gün
3 Hasta Hakları Şikayetleri Belge İstenmiyor 3 Saat
4 Eğitim Çalışmaları ( Halk Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim) Belge İstenmiyor 2 Gün
5 Personel İşlemleri 1- Resmi Yazı 15 Gün
6 Disiplin Soruşturma İşlemleri 1-Şikayet Dilekçesi yada Tespit Tutanağı 1 ay
7 İzinler 1- Resmi Yazı 1 Gün
8 Aile Yardımı 1- Dilekçe
2- Diploma Fotokopisi
30 Gün
9 Ek Ödeme İşlemleri 1- Personel Çalışma Bildirim Formu 5 Gün
10 İntibak İşlemleri 1- Resmi Yazı/ Dilekçe 30 Gün
11 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri 1) Dilekçe
2) Kurum İhtiyaç Yazısı
15 Gün
12 Özel Sağlık Kuruluşlarının
Açılış,  İşleyiş ve Denetimleri
1- Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi
3-Diploma
4-Adres Bilgileri
5- Kroki Beyan Yazıları
10 Gün
13 Optisyenlik ve Optik Ürünlerle İlgili İşlemler 1- Dilekçe
2- Kimlik Belgeleri
3-Diploma
4-Adres Bilgileri
5- Kroki Beyan 
15 Gün
14 Eczane açılışları ile ilgili işlemler, Denetim İşlemleri 1- Resmi Yazı 5 Gün
15 Aktar ve Baharatçıların Denetimi 1- Resmi Yazı 1 Gün
16 Kozmetik Ürün Üretim Yeri Denetimleri 1- Resmi Yazı 7 gün
17 Acil Sağlık Hizmetleri Belge İstenmiyor Kentsel bölgede 10 dakikanın altında, kırsalda ise 30 dakikanın altında vakaya ulaşılmalıdır.
18 112 Ambulans Temini 1- Resmi Yazı/ Dilekçe 1 Gün
19 Ambar ve Depo İşlemleri 1- Taşınır İstek Belgesi 15 Gün
20 Bina Bakım Onarım ve Tadilat İşlemleri 1- İhtiyaç Talep Yazısı 3 Ay
21 Özürlü Bakım Heyeti Başvuru Dilekçesi     15 Gün
           
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
           
İLK MÜRACAAT YERİ                      İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı ve Soyadı :  Dr. Hira KARAMAN                                     Adı Soyadı: Dr.İsmail Altan DEMİRAYAK
Unvanı: İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı                                    Unvanı: Kaymakam 
Adresi             : Muratlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi                                    Adresi: Muratlı Kaymakamlığı
Telefon           : 0282 258 24 70                                    Telefon: 0282 361 20 04
Faks                : 0282 361 20 29                                     Faks: 0282 361 22 27