DUYURU
        
        Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi Camikebir Mahallesi 303 ada, 59, 63, 67, 69, 70 ve 112 parsellerin bulunduğu alanın “Küçük Sanayi Sitesi” olarak, bu alanın güneyinde yer alan ve Şarköy yerleşmesinin kuzey kesimindeki bir kısım alanın ise “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ayrılabilmesi amacıyla yapılan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/1000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G18 notu plan paftası)  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında 02/05/2017 tarihinde askıya çıkartılmıştır.
        Askı süresi içerisinde itirazlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya duyurunun yapıldığı idareye yapılabilmektedir.
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                       Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü